Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Mokyklos istorija

 

  • 1933 m. savo duris atvėrė dviejų skyrių Stebulių pradžios mokykla. Visi vaikai nuo 7 iki 14 metų privalėjo mokytis. Per keliolika metų mokykla išsitiesė visu savo ūgiu (buvo patogus pastatas su gražia medžiais apsodinta aplinka, eglaitėmis apsodinta sporto aikštė, mokytojai baigę seminarijas, mokykloje susikoncentravęs visas apylinkės kultūrinis gyvenimas...).
  • 1941 m. birželio 22-osios rytas. Visus pažadino lėktuvų ūžesys ir sproginėjančių bombų dūžiai. Ties mokykla ,,susitinka’’ vokiečių ir rusų daliniai. Mokyklos pastato sprogimai nepaliečia, bet vedėjas Baltramiejus Bubnys tapo žiauria karo auka, vokiečių bombai nukritus į apkasą. 1954 m. vasario 7-osios naktį mokyklos pastatas sudegė... Tada mokykla turėjo kampininkės dalią...
  • Po trijų metų pastatas atstatytas, o 1964 m. pastatyta mūrinis priestatas. 1965 m. baigę 8-tą klasę berniukai prie mokyklos, topolio viršūnėje, įrengia gandralizdį.
  • 1970/1971 m. m. mokykloje mokosi 152 mokiniai. Tapo tradicija miško, grybų, derliaus, paukščių, pavasario, žiemos šventės. 1988 – 1993 m. devynmetė mokykla. Nuo 1993 m. - Stebulių pagrindinė mokykla.

 

Mokyklos vadovai:

JUOZAS MIKULSKIS 1933-1938 m.

BALTRAMIEJUS BUBNYS 1938-1941 m.

LIUDA BUBNIENĖ 1941-1954 m.

ALBINAS MATUKYNAS 1954-1960 m.

KAZYS KAVALIAUSKAS 1960-1961 m.

RAPOLAS RIMAŠAUSKAS 1961(09-10)m.

ELEONORA GYLYTĖ 1961-1964 m.

ALFONSAS BALIUKONIS 1964-1979 m.

ALDONA BALIUKONIENĖ 1979-1987 m.

BRONĖ JUŠINSKIENĖ 1987-1999 m.

VIRGINIJA ALASEVIČIENĖ 1999-2004 m.

VILIJA PADIMANSKIENĖ nuo 2004 m.