Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Išorės auditas

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STEBULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

ĮŽANGA

Vizito laikas – 2012 m. sausio 30 – vasario 2 d.

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas.

Išorės vertintojų komanda:

Arūnas Serneckas – vadovaujantysis vertintojas.

Vertintojai: Daiva Norkūnienė, Reda Valančienė, Gražina Rudienė.

 

Išorės vertintojai stebėjo 34 pamokas, neformaliojo ugdymo būrelių, kitą veiklą. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą, jie stebėti natūralioje aplinkoje. Kalbėtasi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, mokinių tėvais, Savivaldybės administracijos darbuotojais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai.

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos direktorei ir direktorės pavaduotojai ugdymui, visiems mokyklos, Lazdijų savivaldybės administracijos darbuotojams  už bendradarbiavimą.

Išsamiau išorinio vertinimo ataskaita pateikta čia (paspausti)