Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Struktūra ir kontaktai

VADOVAI, JŲ KOMPETENCIJA, KVALIFIKACIJA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Mokslo cenzas

(ką baigė)

Dėstomi dalykai

Einamos pareigos

1.

Vilija Padimanskienė

VPU Istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Direktorė

2.

Rasa Juškauskienė

ŠU bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Pradinio ugdymo pedagogika

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Vytautas Juškauskas

Lazdijų vidurinė mokykla

-

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

MOKYTOJAI, JŲ KOMPETENCIJA, KVALIFIKACIJA

Eil.

Nr.

 

Mokytojo Vardas,pavardė

Mokslo cenzas

(ką baigė)

Kategorija, stažas

Dėstomas

dalykas

Pridedamos pareigos

1.

Vilija Padimanskienė

VPU

Mokytoja – metodininkė,

28 m.

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Direktorė

2.

 

Rasa

Juškauskienė

ŠU

Vyr. mokytoja,

25 m.

Matematika

 

Pavaduotoja ugdymui

Prieš. gr . auklėtoja

 

3.

Robertas

Janulevičius

LEU

 

27 m.

Istorija,

technologijos

6/7 kl. auklėtojas

 

4.

Laima Čepulienė

VPU

Vyr. mokytoja,

17 m.

Biologija

Gamta ir žmogus

 

 

5.

Snieguolė

Mažeikienė

ŠPU

Mokytoja

metodininkė,

30 m.

Pradinių klasių mokomieji dalykai

2-4 kl. auklėtoja,

6.

Audrius Kazakevičius

LEU

Mokytojas

6 m.

Fizika

 

7.

Daiva Matelytė

VPU

Mokytoja,

18 m.

Matematika

 

8.

Asta Dievižienė

VPU

Vyr. mokytoja, 29

Lietuvių k.

8 klasės auklėtoja

,,Praeities užrašai"

 

9.

 

Vida

Navickienė

KU

Vyr. mokytoja,

21 m.

Tikyba,

ekonomika

 

10.

Gintarė Šimakauskaitė

VPU

Mokytoja,

2 m.

Dailė, 9 kl.auklėtoja

11.

Edita Kisielienė

VVPI

Vyr. mokytoja,

29 m.

Rusų k

 

12.

Marijona Križinauskienė

VPU

 

Logopedė

 

Logopedė

 

13.

Audrius Kričena

ŠU

Mokytojas

17

Muzika

 

14.

Jūratė

Raugalienė

VPU

Mokytoja,

14 m.

Kūno kultūra,

geografija, gamta ir žmogus

 

10 kl. auklėtoja

 

 

15.

Alvyra Garbenčienė

LŽŪA

Mokytoja,

23 m.

Technologijos,

chemija

 

 

16.

Irena Stankevičienė

LVA

Mokytoja

9 m.

Informacinės technologijos

,,Kompiuteris-mano draugas’’ vadovė

17.

Jolita Poškevičienė

VPU

 

Mokytoja

7 m.

 

Anglų kalba

5 kl. auklėtoja,

,,Šokių'' vadovė

18.

Edita Juodzevičienė

 

 

Specialusis pedagogas

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

Valerija

Krasauskienė

 

Jovita Kurtinaitienė

 

 

 

 

ŠPU

 

Marijampolės kolegija

 

 

 

Vyr. mokytoja,

30 m.

1 m.

 

 

 

Pradinių klasių mokomieji dalykai

 

Socialinė pedagogė

 

 

 

 

1-3 kl. auklėtoja,

,,Suk suk ratelį"

 

 

 

 

 

 

Mokytojų kontaktai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Elektroninis adresas

1.

Rasa Juškauskienė

rasa.juskausk.8@gmail.com

2.

Valerija Krasauskienė

vale.krasauskiene@gmail.com

3.

Laima Čepulienė

laimacep@gmail.com

4.

Robertas Janulevičius

januleviciusr@ gmail.com

5.

Audrius Kazakevičius

audrius.kazakevicius@gmail.com

6.

Vida Navickienė

vidastankeviciute@gmail.com

7.

Snieguolė Mažeikienė

mazeikienesnieguole@gmail.com

8.

Asta Dievižienė

dieviziene@simnetas.lt

9.

Irena Stankevičienė

stankev.irena@gmail.com

10.

Daiva Matelytė

ddaivule@one.lt

11.

Jūratė Raugalienė

j.raugaliene@gmail.com

12.

Alvyra Garbenčienė

alvyra.garbenciene@gmail.com

13.

Edita Kisielienė

kisieliene.edita@gmail.com

14.

Audrius Kričena

stebuliu.mokykla@lazdijai.lt

15.

Gintarė Šimakauskaitė

gintaresim@gmail.com

16.

Jolita Poškevičienė

jjoollii86@gmail.com