Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Mokinių elgesio taisyklės 

Mokinio šūkis:

Geras mokyklos vardas priklauso nuo kiekvieno mūsų elgesio!

Mokykloje vertybė:

Kiekvienas mokinys;

Moderni, jauki, saugi, darbinga atmosfera.

Ugdytinos mokinių kompetencijos:

Socialinė - gyventi ir būti greta , kartu;

Komunikabilumo - klausytis, kalbėti, rašyti, išreikšti save;

Sveikatos saugojimo - sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti;

Pažinimo - tyrinėti ir atrasti pasaulį.

Mūsų tikslas:

Pasiruošti tolimesniam mokslui ir gyvenimui, išmokti turiningai praleisti laisvalaikį, pažinti save.

Skelbiamos tiesos, kurios yra mūsų (mokinių) taisyklės:

Esame punktualūs ir mokame branginti laiką;

Į pamokas nevėluojame ir nepraleidžiame jų be priežasties;

Gerbiame vyresniuosius ir bendraamžius;

Esame mandagūs;

Nesikeikiame;

Gerbdami kitų įsitikinimus, mokykloje ir jos teritorijoje nerūkome, negeriame svaigalų, nenaudojame toksinių medžiagų, nežaidžiame azartinių žaidimų;

Pamokoje atidžiai klausome mokytojo aiškinimo, atliekame užduotis, neužsiiminėjame pašaliniais darbais ir netrukdome;

Pertraukas praleidžiame kieme arba koridoriuose, kultūringai ir drausmingai elgiamės;

Budėdami  atsakome už švarą, tvarką ir pasiruošimą darbui;

Sąžiningai atliekame mokytojų įpareigojimus;

Mes rūpestingai saugome mokyklos ir visuomenės turtą, negadiname jo, taupiai ir saugiai elgiamės su savo ir draugų daiktais;

Mes ateiname į mokyklą švarūs ir tvarkingi, klasėse nedėvime striukių, kepurių;

Pamokose turime visus darbui reikalingus mokslo reikmenis ir knygas;

Branginame mokyklos ir klasės garbę, dalyvaujame( mokytojui pasiūlius)rajoninėje veikloje (varžybose, konkursuose, olimpiadose, diskusijose, akcijose , projektuose ir kt.);

Mes turime žodžio laisvę, atvirai sakome savo nuomonę, kultūringai reiškiame mintis, argumentuojame, kalbame (nešaukiame!)norėdami pasakyti savo nuomonę;

Laikytis mokinio vaidmens, bendraujant  su suaugusiais mokyklos bendruomenės nariais;

Pagal pomėgius ir galimybes užsiimame popamokine veikla;

Negalime įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, cigarečių, žiebtuvėlių, degtukų, alkoholinių gėrimų ir kitų gyvybei pavojingų ir sveikatai žalingų medžiagų ir daiktų;

Nesinešame į mokyklą vertingų daiktų, pinigų;

Nesinaudoju telefonu vietoj skaičiuotuvo, telefonu  nesinaudoju pamokų metu.


Žinau  drausminimo sistemą, jei mokinys pažeidžia elgesio taisykles:

 • Įspėjimas;
 • Pastaba;
 • Materialinės žalos atlyginimas;
 • Pranešimas tėvams(globėjams);
 • Svarstymas Mokinių taryboje;
 • Svarstymas Mokytojų taryboje;
 • Svarstymas Mokyklos taryboje;
 • Šalinimas iš mokyklos.

Už gerus darbus ir aktyvų dalyvavimą skatinsime:

 • Žodžiu.
 • Pagyrimas raštu.
 • Išvykų, ekskursijų organizavimas.
 • Apdovanojimas knygomis, suvenyrais.

 

Poilsio vakarų organizavimas

Poilsio vakarai vyksta pagal poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašą.